วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่14

วันที่ 5 ตุลาคม 2554
วันนี้สอบปลายภาค

บันทึกการเรียนครั้งที่13

วันที่ 28 กันยายน 2554
บรรยากาศภายในห้อง
-อากาศเย็นสบาย
-สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ใช้ได้ดี
ความรู้ที่ได้รับ
-ทบทวนเนื่อหาบทเรียนที่เราเรียนมามีอะไรบ้าง
-เกมการศึกษาคืออะไร
-สื่อคืออะไร มีหลักเช่นใด
  

*อาทิตย์หน้าสอบ

บันทึกการเรียนครั้งที่12

วันที่ 21 กันยายน 2554

ขออนุญาติอาจารย์ไปทำกิจกรรมแสดงผลงาน
นาฎศิลป์ ในารายวิชาประสบการณ์และนาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่11

วันที่ 14 กันยายน 2554
บรรยากาศภายในห้อง
-อากาศเย็นดีมาก
-อาจารย์ขอตัวแทนมาร้องเพลงให้ฟัง
-พอเพื่อนร้องเพลงก็สนุกสนานเฮฮา
ความรู้ที่ได้รับ
-อาจารย์สอนทำบล็อกโดยที่เราไม่เคยทำมาก่อน
-เราควรจะเพิ่มลิ้งค์ตรงไหนอะไรอาจารย์ก็สอน
-อาจารย์แจกหนังสือเกมส์การศึกษา
-อาจารย์บอกให้ไปทำการบ้านที่สั่งอาทิตย์ที่แล้ว

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่10

วันที่7กันยายน 2554

บรรยากาศภายในห้อง
-อากาศเย็นสบายมาก
-อาจารย์บอกให้ไปรับประทานไอติม
-อาจารย์สั่งงานแล้วปล่อย
ความรู้ที่ได้รับ
-รู้ถึงหลักการในการทำเกมส์การศึกษา
-นำเกมส์การศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้

*อาจารย์ให้จับกลุ่ม5คนทำเกมส์การศึกษา

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที9

วันที่ 31 สิงหาคม 2554


บรรยากาศในห้องเรียน
-อาการเย็นสบายดี
-เรียนแล้วสนุก
-เพื่อนบางคนคุยมาก
-คนที่นั่งสี่แถวหน้าตอบคำถามดี
ความรู้ที่ได้
-ได้รู้ถึงเกมส์การศึกษาว่ามีกี่แบบ
-อาจารย์แจกกระดาษให้ทำ My Maping
 
*การบ้านทำ My Maping ลงบล็อก*
 
ส่งงาน
 

'ดอกไม้ ผัก ผลไม้'

'ภาพชัก 3 อัน''ป๊อปอัพ 3 อัน'


'ภาพปากขยับ หนังสือเล่มเล็ก วิธีวาดภาพ'

 'นก ป้ายนิเทศน์''สื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้'